Vyznamenání

Členové sdružení, ale také ti co sdružení pomáhají, nebo vykonali vyjímečný čin, mají možnost být oceněni za svou obětavou práci a to v několika rovinách. Pravidla udělování těchto ocenění jsou uvedena ve  " Statutu ".
 
Podrobné informace najdete také v podsekci návody, kde je vše graficky znázorněno.

 

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

Každému udělení jakéhokoli ocenění předchází schválení, které probíhá na různých úrovních organizačních složek sdružení. Každému schválení musí předcházet návrh na udělení vyznamenání, který je třeba řádně vyplnit a včas s dostatečným předstihem odeslat. Tak, aby mohl být celý proces úspěšně završen před plánovaným předáním ocenění.

Návrh na vyznamenání PDF (136 kB) (aktualizováno 2018 podle GDPR)

 

 


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365