SDH

2023

2022

Dokumenty k zajištění valných hromad SDH a okrsků za rok 2022

 

2022

Dokumenty k zajištění valných hromad SDH a okrsků za rok 2022

 

Hlášení o činnosti pro elektronické odevzdání bude na webu evidenci SDH  evidencesdh.cz vloženo naším ústředím SH ČMS během začátku měsíce prosince 2022.

Dotové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 bude každému SDH automaticky zřizována datová schránka.

Pokud SDH datovou schránku dosud nemá, nebo si o datovou schránku do konce roku nepožádá (například z důvodu podávání žádostí o dotaci Můj klub), budou automaticky během prvního čtvrtletí 2023 těmto sborům, respektive jejich starostům, rozeslány prostřednictvím České pošty přístupové údaje do datových schránek, a to na adresu trvalého bydliště starosty.

Pro bezproblémové užívání datové schránky přinášíme první prezentaci, kde naleznete podrobný popis prvního přihlášení do datové schránky a její základní nastavení - prvotní změna hesla, nastavení neomezené platnosti hesla a nastavení upozornění na nové zprávy, doručené do datové schránky.

 

2021

Dokumenty k zajištění valných hromad SDH a okrsků za rok 2021

 
 
 

Účetnictví 2021

Metodický pokyn - Ekonomické, účetní a daňové zásady pro vedení jednoduchého účetnictví  SDH
 
 
 

Vedoucí MH v SDH

Program pro testování vedoucích mládaže:

SDH

Účetnictví 2018

 • Ekonomické, účetní a daňové zásady pro vedení jednoduchého účetnictví  SDH
  • Metodický pokyn: zásady pro vedení jednoduchého účetnictví v SDH (DOC 124kB)
  • Formulář: Přehled o majetku a závazcích (XLS 28kB)
   Odevzdejte na OSH
  • Příklad v peněžním deníku (XLSX 35kB)
  • Daňové přiznání:
   • Vzor daňového přiznání (XLS 174kB)
   • Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví (vyplněný vzor) (DOC 54kB)

GDPR

Formuláře

 • Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 PDF (33 kB) / XLS(57,5 kB)
  Odevzdejte nejpozději do konce ledna následujícího roku na OSH
 • Zpráva o Výroční valné hromadě SDH ODS (99 kB)PDF (138 kB)
 • Příloha k registračnímu listu PDF (54 kB) XLS (36 kB)
  Při změně funkcionářů vystavte 3x originál a odevzdejte na OSH
 • Nová členská přihláška (od 1.7.2018) Hasič PDF (125,5 kB) a Mladý hasič PDF (127,5 kB)

  Při přihlašování nového člena do SDH, prosím používejte jenom tuto přihlášku.
  Prosím, pozorně si přečtěte souhlas a nezapomeňte na razítko SDH, podpisy starosty, člena - popř. zákonného zástupce u dětí do 15 let.

  Nemohu již akceptovat staré přihlášky a bez razitka SDH, a všech podpisů.

  přihlášky se od 25.5.2018 NESMÍ posílat mailem, pouze osobně či poštou.

 • Členská přihláška PDF (116 kB), DOC (4,8 k8)
  Při přihlášení nového člena vyplňte a spolu s fotografií odevzdejte na OSH
 • Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky: Nutno odevzdat do konce května následujícího roku na OSH

Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365