Dorost 2023

V případě, že mladý hasič (dorostenec) má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu umožňuje trvalé bydliště, má možnost tuto skutečnost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávěrka oznámení je 31. 3. 2023. Oznámení doručená ÚORM (SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, případně na e-mail pepa.orgonik@dh.cz) v řádném termínu budou akceptována. Mladý hasič (dorostenec), který využije možnosti přestupu, je poté oprávněn startovat ve vyšších kolech hry Plamen (nebo soutěží dorostu) v daném ročníku pouze za ten okres, respektive kraj, ke kterému se v rámci přestupu v dané kategorii přihlásil. Přestup lze v daném ročníku uskutečnit pouze jednou.

ÚORM zveřejní na www.dh.cz seznam akceptovaných přestupů do 10. 4. 2023.
V případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se může vedoucí proti němu písemně odvolat na adresu kanceláře SH ČMS nejpozději do 20. 4. 2023.

V případě, že soutěžící má při startu na krajském nebo republikovém kole trvalé bydliště mimo oblast, kterou reprezentuje, je povinen pro příslušný ročník hry Plamen nebo soutěže dorostu vyplnit oznámení o přestupu, i když není členem jiného než reprezentovaného SDH. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce, budu ve všech kolech startovat za kolektiv mladých hasičů z SDH“ název stejného SDH, jehož je soutěžící členem.

Od ročníku 2018/2019 je možné požádat o tzv. "trvalý přestup". Jedná se o takový přestup, který bude na přestupní listiny zapisován automaticky každý rok až do jeho zrušení (po dobu zařazení do příslušné kategorie).
V případě zájmu o zrušení trvalého přestupu je nutné zaslat žádost (volnou formou) o zrušení trvalého přestupu na stejnou adresu jako žádost o přestup.

 

Ke stažení: 

Seznamy trvalých přestupů platných pro ročník 2022/2023:

 


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365