OKRESNÍ ODBORÁ RADA REPRESE

Funkce  Jméno                                  SDH E-mail
vedoucí OORR, člen RL  BLOUDÍČEK Martin          Blížkovice martinbloudicek@seznam.cz
zás. vedoucího OORR,
vedoucí Rady ligy                                 
KONDLER Václav Miroslav kondler1@seznam.cz
zást. vedoucího OORR, člen RL

VANĚK Robert

Chvalovice          robertvanek@email.cz 
člen OORR BALÍK František Mikulovice fbalik@seznam.cz
  ILLEK Vladislav Únanov kelliv@seznam.cz
  KRESAN Martin Borotice kresanmartin@seznam.cz
  MAURER Jan Vranov nad Dyjí jmaurer@seznam.cz
  PERLIČKA Jiří Medlice jiriperlicka@seznam.cz
  PŘIBYL Vlastimil Loděnice pribyl.vlastimil@seznam.cz
  ŠANDA Luboš Milíčovice sandalubos@seznam.cz
  VESELÝ Jiří Černín vesely77@zeznam.cz
člen Rady ligy BADIN Lukáš Jezeřany-Maršovice Lukas.Badin@gmail.com
člen Rady ligy Bc. INGERLE Marcel Višňové mingerle@seznam.cz
  plk. Mgr. CHROMÝ Radek ředitel HZS JmK ÚO Znojmo  radek.chromy@firebrno.cz 
  mjr. Ing. MACÁK  Petr HZS JmK ÚO Znojmo petr.macak@firebrno.cz

 


ZápisyKontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365