10.03.2020 09:48

Zrušení Shromáždění delegátů SDH okresu Znojmo + INFO od SH ČMS:

 

Dle oznámení po jednání Bezpečnostní rady státu a po vyhlášení mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR se v Česku zakazují všechny kulturní, společenské i náboženské akce nad sto osob.

Z těchto důvodů se !!! ruší !!! Shromáždění delegátů SDH okresu Znojmo, které se mělo konat v Mikulovicích dne 14. 3 . 2020.

Náhradní termín bude upřesněn.

 

VV OSH Znojmo

 

Podrobnější informace od SH ČMS:

Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad příslušný podle § 80, odst. 1 písm. g) zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne, tj. 10. 3. 2020, jakékoli akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18 hodin, až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS (tj. sportovní soutěže, plesy a jiné kulturní akce, poutě, a jiné akce).

Celorepublikově se ruší také Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech DO ODVOLÁNÍ, včetně těch, kde by počet účastníků nepřesáhl 100 osob.

Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popř. krajských Shromáždění delegátů OSH může být termínově posunut, včetně VI. Sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné.

Za Vedení SH ČMS

Jan Slámečka
starosta SH ČMS

 

Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad příslušný podle § 80, odst. 1 písm. g) zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne, tj. 10. 3. 2020, jakékoli akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18 hodin, až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS (tj. sportovní soutěže, plesy a jiné kulturní akce, poutě, a jiné akce).

Celorepublikově se ruší také Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech DO ODVOLÁNÍ, včetně těch, kde by počet účastníků nepřesáhl 100 osob.

Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popř. krajských Shromáždění delegátů OSH může být termínově posunut, včetně VI. Sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné.

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365