08.03.2024 03:44

Zkoušky k získání odbornosti HASIČ II. a HASIČ III. v roce 2024

Okresní odborná rada represe pod záštitou OSH Znojmo vyhlašuje zkoušky pro získání odbornosti HASIČ II. a HASIČ III. stupně.

Zkouška se uskuteční v neděli 28. dubna 2024 v 9.00 na PZ Blížkovice

Elektronickou přihlášku na zkoušku je nutné vyplnit přes formulář (viz. odkaz níže) nejpozději do 12. dubna 2024:

https://forms.gle/6DALMUmuenEM91mc9
 

Kontaktní údaje:
Martin Bloudíček, vedoucí OORR
tel.: +420 607 583 303
email: martinbloudicek@seznam.cz

Václav Kondler, starosta OSH Znojmo
tel.: +420 607 583 303
email: oshznojmo@centrum.cz

V případě problémů s formulářem a přihlášením, kontaktujete email: lukas.badin@gmail.com nebo tel.:776 634 311

 

Metodický pokyn Hasič I. – III. (aktualizované znění pro rok 2023, 2024...)

Metodický pokyn Hasič I. – III. (aktualizované znění pro rok 2023)

  • V příloze naleznete platné znění Metodického pokynu pro získání odbornosti Hasič. – III, přijatého VV SH ČMS dne 19. ledna 2023. Tento pokyn nahrazuje předchozí Metodický pokyn Hasič I. – III., který se tímto stává neplatným.
  • Metodický pokyn obsahuje všechny testové otázky

METODICKÝ POKYN - KE STAŽEN

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365