29.12.2021 11:01

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS za rok 2021 !!! aktualizováno 29.12.2021 !!!

Ke stažení:

Zabezpečení valných hromad sborů a okrsků OSH Znojmo za rok 2021.docx (25871)

 
 
 
 

 

Termíny:

 • valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2022 (Vzor usnesení č. 1)
 • valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. 2. 2022 (Vzor usnesení č. 2)

Doporučený program valné hromady:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba návrhové komise (tříčlenné)
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu (1 zapisovatel + 2 ověřovatelé)
 4. Zpráva o činnosti za daný rok (pozn. pro SDH, která čerpají dotaci NSA „Můj klub“ = výroční zprávu o činnosti za daný rok)
 5. Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok
 6. Zpráva revizora
 7. Návrh plánu činnosti na další rok
 8. Návrh rozpočtu na další rok
 9. Diskuse (ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů apod.)
 10. Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popř. shromáždění představitelů OSH
 11. Usnesení (vzor viz. příloha)
 12. Závěr jednání

Na jednání valných hromad doporučujeme mimo výše uvedeného programu projednat:

 1. informace z jednání VI. sjezdu SH ČMS ze dne 9. července 2021 a usnesení z tohoto jednání
 2. informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS od poslední valné hromady

Dále je nutné:

 • v programu www.evidencesdh.cz  - přes záložku Správa SDH v horní části, při rozkliknutí vašeho SDH na pravé straně kliknout Hlášení - za rok 2021, se otevře formulář Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů (formulář bude dostupný začátkem prosince 2021). Vyplňte jej nejpozději do 31.01.2022 dle metodického pokynu SH ČMS a přes spodní tlačítko následně dejte uložit a odeslat. Formulář se uloží a odešle na SH ČMS a nepůjde již upravovat!!! Následně přes Správa SDH – Vaše SDH - Hlášení - Za rok 2021 – tisk lze tento formulář vygenerovat pro uložení do Vašeho PC nebo pro tisk pro vaše založení. Není nutné na OSH odevzdávat kopii. Komentář k hlášení o činnosti 2021.doc (41 kB)
 • zaplatit členské příspěvky na OSH Znojmohotově nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet 2238741/0100 s doplněnou informací za jaké SDH je poplatek uhrazen, nejpozději do 31.01.2022
 

Další metodické materiály k zabezpečení valné hromady:

Platné Stanovy SH ČMS čl. 75

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy_SH_%C4%8CMS_2021/Stanovy_SH_CMS_9.7.2021_-_podepsane.pdf

Příloha č. 1 Příručky funkcionáře sboru 

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/prirucka-funkcionare/Zajisteni-valnych-hromad-sboru-priloha-c.-1.pdf

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365