22.01.2024 01:56

Vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných s členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám k případnému využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zasílá vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících dokumentů. K tomuto upozorňujeme, že jednotlivé smluvní dokumenty je nutné upravit podle konkrétních okolností vyplývajících zejména z vůle smluvních stran a druhu jednotky požární ochrany dané obce. 

Tento materiál navazuje na „Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k aplikaci části třetí – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“, které jsme vám zaslali dne 15. ledna 2024, pod čj. MV- 5590-2/PO-OVL-2024.

DOPIS MV - GŘ HZS - KE STAŽENÍ

VZOR - Dohoda o provedení práce 2024 - KE STAŽENÍ

VZOR - Dohoda o pracovní činnosti 2024 - KE STAŽENÍ

Informace o obsahu pracovně-právního vztahu založeného DPP a DPČ - KE STAŽENÍ

Rozvržení pracovní doby DPP a DPČ - KE STAŽENÍ

Výkaz pracovní doby DPP a DPČ - KE STAŽENÍ

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365