08.03.2024 11:21

Vzniká kniha o jihomoravských dobrovolných hasičích - připojit se mohou všechny sbory

Krajskému sdružení hasičů Jihomoravského kraje se podařilo získat finance na vydání publikace o dobrovolných hasičích na jižní Moravě. Kniha ale musí být vydána již letos někdy na podzim. Pro okres Znojmo je rezervováno 40 stránek A4. Na těchto stránkách budeme prezentovat OSH i jednotlivé sbory.

Proto žádáme sbory o zaslání krátké prezentace zaměřené na historii sboru, úspěchy, zajímavosti atd. Rozsah přibližně 250 slov ve wordu. Níže je ukázka pro inspiraci. V případě, že se sejde větší množství textu, bude KSH JMK muset texty krátit.

Je možné přiložit maximálně 2 fotografie. V žádném případě nesmí být použity fotografie z cizích zdrojů! Proto u fotografií, které budete chtít zveřejnit, musí být doloženo jejich pořízení sborem, např. doložením kopie z kroniky sboru nebo archívu sboru. Fotografie musí mít dostatečnou kvalitu (rozlišení) pro tisk. I proto je přikládejte zvlášť, nikoli vložené přímo do Wordu apod. Fotografie je třeba doplnit popisem.

Vzhledem k velmi krátkému času na přípravu publikace je nutné zaslat materiály na OSH Znojmo na email oshznojmo@centrum.cz nejpozději do 23. 3. 2024.

 

Ukázka článku z OSH Blansko:

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365