16.08.2022 17:46

Výzvy Můj klub 2022 - 2. kolo dotací pro mladé hasiče

Dovolujeme si Vás upozornit na vypsání 2. kola Výzvy Můj klub 2022.

NSA spustila příjem žádostí 11. 8. 2022 od 12:00 hod. Příjem žádostí bude ukončen 12. 9. 2022 ve 12:00 hod.

Upozorňujeme, že výzva je určena jen těmto SDH:

  • nepodali si žádost v 1. kole
  • pokusili se podat žádost v 1. kole, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl  
  • řízení o žádosti podané v 1. kole bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

Není tedy určena těm, kdo si v prvním kole podali žádost a stále čekají na rozhodnutí, aniž by byli vyrozuměni o ukončení posuzování jejich žádosti dle bodů výše.

 

Článek zveřejněný NSA k vypsanému 2. kolu - https://agenturasport.cz/nsa-spustila-prijem-zadosti-2-kola-vyzvy-muj-klub-2022/

„2. kolo Výzvy Můj klub 2022 umožňuje podat žádost všem klubům, které nepodaly žádost ve Výzvě Můj klub 2022, pokusily se podat žádost, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána (NSA je o tom vyrozuměla), jejich žádost byla usnesením zastavena pro opožděné podání nebo proto, že na žádosti chyběl podpis,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Pro tuto dotační výzvu  „Můj klub 2022 – 2. kolo“ je alokováno 65 milionů korun.

Podmínky a znění výzvy naleznete na https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/.

 

Pozn.: Informace pro žadatele, kteří si podali žádost v prvním kole, dle článků zveřejněných na webu NSA je k 1.8.2022 vydáno 3 307 rozhodnutí z celkového počtu 6 905 žádostí.
(zdroje: Informace pro žadatele v neinvestiční dotační výzvě 14/2021 Můj klub 2022NSA spustila příjem žádostí 2. kola Výzvy Můj klub 2022)

Prosím o předání info dále ve Vašem sboru kompetentním osobám.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365