12.10.2021 23:48

Výzva MŮJ KLUB 2022 - dotační titul pro SDH s mladými hasiči - aktualizováno 27.10.2021

Výzva Můj klub 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Příjem žádostí bude probíhat od 21. 10. 2021 od 12:00 do 30. 11. 2021 do 12:00.

Kompletní informace jsou na stránkách NSA: https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/


Aktualizace 21. 10. 2021

Dne 21. 10 2021 byl spuštěn systém pro příjem dotací v rámci výzvy Můj klub 2022.

Současně byl zveřejněn Dodatek č. 1 k této výzvě.

Tento dodatek umožňuje doložení bezdlužnosti Čestným prohlášením, které tvoří přílohu výzvy. Je však nutné vzít v úvahu následující: "Přiložením čestného prohlášení bere žadatel na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky."


 

Dne 12. 10. 2021 proběhl seminář Národní sportovní agentury k této dotační výzvě, na základě kterého bude připraven podrobný manuál k podání žádosti a zveřejněn na webových stránkách OSH Znojmo..

Před otevřením příjmu žádostí doporučujeme udělat následující:

 • Zřídit pro SDH datovou schránku (pokud již nemáte)
  O založení datové schránky můžete požádat na každém Czech POINTu.
  O založení musí požádat osobně starosta SDH, k vyřízení je nutný jen občanský průkaz.
  Při zakládání uvedete IČO vašeho SDH a uvedete typ datové schránky: "Právnická osoba - na žádost".
  Přístupové údaje neobrdžíte na místě, ale budou vám zaslány poštou.
 • Registrovat se do Rejstříku sportu (pokud ještě nejste registrováni)
  Registraci provedete na stránkách Rejstříku sportu: https://rejstriksportu.cz/register
  Návod na registraci naleznete v manuálu Rejstříku sportu na straně 12: https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf
  Nezapomeňte dokončit registraci - vytisknout doručený e-mail, podepsat jej a datovou schránkou doručit NSA - podrobnosti jsou součástí e-mailu, který vám přijde po registraci. Teprve po doručení tohoto dokumentu je registrace úplná a budete mít umožněno vkládat sportovce.
 • Aktualizovat údaje o sportovcích v Rejstříku sportu
  V případě potřeby využijte manuál Rejstříku sportu: https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf
  Vložit nové členy a vyplnit údaje o sportu, četnosti sportování a účasti na soutěžích (pro účely výzvy se účastníkem soutěží rozumí sportovec, který se zúčastnil alespoň 6 soutěží za posledních 36 měsíců).
  U stávajících sportovců upravíte údaje o četnosti sportování a účasti na soutěžích.
  Odhlášeným členům ukončíte činnost.

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365