21.06.2021 22:12

Výroční zpráva SDH pro dotaci Můj klub 2020

Připomínáme všem sborům, kterým byla v roce 2020 poskytnuta dotace z dotačního programu 

MŠMT - Můj klub 2020, že mají povinnost za své SDH vložit do 30.6.2021 do systému 

https://is-sport.msmt.cz Výroční zprávu SDH za rok 2020.

Vzor zprávy najdete v odkazu níže. Lze jej libovolně upravovat, doplňovat a rozšiřivat o fotky, výsledky ze soutěží apod. Dále je nutné doplnit výroční zprávu o povinné přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled o příjmech a výdajích

Příloha č. 2  - Přehled o majetku a závazcích

VÝROČNÍ ZPRÁVA - VZOR KE STAŽENÍ.doc (66048)

 

Zveřejnil Badin Lukáš

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365