26.04.2022 20:33

Vyhlášení soutěže hasičských kronikářů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Centrum hasičského hnutí Přibyslav a Ústřední odborná rada historie a muzejnictví SH ČMS

Vyhlašují:

 

XV. SOUTĚŽ HASIČSKÝCH KRONIKÁŘŮ

pro hasiče, členy záchranných složek, kronikáře a všechny zájemce o historii a dokumentaci hasičstva u nás

 

v následujících oblastech:

1.           Hasičská dokumentační fotografie 3 až 10 ks

2.           Hasiči v odboji za druhé světové války

3.           Jak jsme pořizovali historický prapor

 

Přihlášení a zaslání soutěžní práce je možno nejpozději do 30. listopadu 2022.

Práci lze zaslat poštou na níže uvedenou adresu nebo elektronicky na petra.cejpkova@seznam.cz

Vyhodnocení soutěže proběhne na zasedání ÚORHiM na jaře 2023.

K jednotlivým vyhlašovaným oblastem:

1)           Hasičská dokumentační fotografie

Do každé podkategorie je možno přihlásit maximálně tři fotografie. Nedílnou součástí fotografie musí být přiložený dokumentační záznam, který bude obsahovat základní data-datum pořízení fotografie, autora fotografie, popis zachycené události, identifikaci zachycených míst a osob. Předmětem hodnocení nebude pouze estetická a technická stránka fotografie ale také především její dokumentační hodnota vyplývající z úplnosti a přesnosti přiložené dokumentace.

Fotografie v tiskové kvalitě (min. 300 dpi, při rozměru 2091 x 2835 px, tj. 18 x 24 cm)

2)           Hasiči v odboji za druhé světové války

Téma je inspirací pro zpracování závažné kapitoly v dějinách hasičského hnutí. V současnosti velice rychle ubývá pamětníků a přímých svědků daných událostí a mnohdy máme poslední možnost jejich vzpomínky zachytit. Vedle toho je možné vytěžit archivní prameny toho kterého sboru, popřípadě zasadit působení hasičů v uvedeném období do širších regionálních souvislostí.

Doporučený rozsah do 15 normostran včetně fotodokumentace a příloh.

3)           Jak jsme pořizovali historický prapor

V posledních několika letech nastala renesance hasičských praporů a řada sborů si pořizuje tento artefakt. Vyhlášené téma má ryze dokumentační charakter. Je možné zachytit příběh vzniku praporu od první myšlenky přes různá jednání až po jeho realizaci. Je možno se věnovat heraldické náplni listu, vniku různých návrhů, zachytit slavnostní předání či svěcení. Vedle toho je možné se věnovat i okolnostem pořízení historického praporu ve sboru v minulosti.

Doporučený rozsah do 10 normostran včetně fotodokumentace.

 

Přihlášením do soutěže účastníci dávají souhlas s bezplatným publikováním svých příspěvků, popřípadě s jejich využitím k výstavním a badatelským účelům.

 

Info ke stažení zde

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365