13.02.2022 17:39

Vyhlášení kurzů na úseku mládeže - Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS

Ústřední odborná rada mládeže připravuje  v I. pololetí roku 2022 pro jednotlivé členy sborů:

  1. Kurz pro Garanty vzdělávání pro úsek mládeže – jen pro nové uchazeče: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/323-garanti-2022
  2. Kurz pro Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupně – jen obnova kvalifikace: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/vedouci-instruktori/350-vedouci-2022
  3. Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí – pro nové uchazeče: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/748-zza-2022
  4. Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí – obnova kvalifikace: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/983-zza-2022-obnova

Další kurzy pro Garanty vzdělávání a Vedoucí mládeže I. stupně jsou plánovány ve II. pololetí letošního roku.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365