09.10.2022 09:49

Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupně - termín školení a zkoušek - Hotel Přibyslav

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS

vyhlašuje

termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu, respektive prodloužení kvalifikace

Vedoucího mládeže SH ČMS I. stupně

 

 

Termín:

12. – 13. 11. 2022, zahájení kurzu v 9:00 hod.

 

Místo konání:

Hotel Přibyslav

 

Úhrada nákladů:

- stravu, ubytování a studijní pomůcky hradí SH ČMS

- cestovné účastníků – z vlastních zdrojů účastníků případně ve spolupráci s OSH

Pokud máte zájem o ubytování z pátku na sobotu, je možné si ho samostatně zajistit na vlastní náklady. Kontaktujte Hotel Přibyslav (tel. 569 484 639).

 

Kdo se může zúčastnit?

Kurzu se mohou zúčastnit vedoucí MH a dorostu s kvalifikací II. stupně, kterou mají min. 5 let (od roku 2017) nebo obhájci kvalifikace – vedoucí KS I. (obhajoba se provádí po 5 letech). Kvalifikace bude ověřena v centrální evidenci členů SH ČMS. 

 

Program kurzu:       

12.11.   příjezd, odborné přednášky, semináře, aktuální informace, příprava na zkoušku

13.11.   zkouška vedoucího KS I. (viz. Směrnice činnosti s kolektivy MH z roku 2022), předání osvědčení

Zkouška vedoucího se skládá z ověření znalostí vedoucího v rozsahu aktuálních Učebních textů. Kurz není určen k přímé výuce, má za cíl poskytnout doplňující znalosti na konkrétní téma a aktuální informace z úseku mládeže SH ČMS. Při plnění zkoušky je možné využívat všech studijních materiálů, které mají vedoucí k dispozici (učební texty, směrnice,…).

 

Předpokládaný závěr kurzu je obědem 13. 11. 2022.

 

Co vzít s sebou:

  1. ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS I.
  2. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
  3. Směrnice hry Plamen a dorostu, platné od 1. 9. 2022
  4. Průvodce plněním odznaků odborností a specializací
  5. Psací potřeby, poznámkový blok
  6. Flash disk

 

Hodnocení:

Dle Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů (dostupné na mladez.dh.cz)

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na https://bit.ly/vedouci-ks1, nejpozději do 2. 11. 2022.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz.

Přednostně budou do kurzu zařazeni zájemci o obnovu kvalifikace.

Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!!!

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365