06.03.2023 16:53

Školení vedoucích mládeže a trenérů bez kvalifikace Mladých hasičů a Dorostu

Okresní odborná rada mládeže pořádá školení vedoucích mládeže a trenérů bez kvalifikace Mladých hasičů a Dorostu. 

Původně schválila dne 26. 2. 2023 ORM Znojmo na požadavek ústřední rady mládeže SH ČMS, že školení pro vedoucích mládeže a trenéry bez kvalifikace MH a dorostu bude dvoudenní! Dle původních propozic školení by mělo trvat 24 hodin! Abychom Vám vyšli vstříc, rozhodli jsme se školení zredukovat na jeden den se zahájením školení v 8.30 hodin, následnými bloky přednášek do cca 15 hodin, ústní a praktickou zkouškou (dle Vašich šikovnosti) do cca 17.00 hodin, se závěrečným předáním certifikátů.

Školení je tedy koncipováno jako jednodenní. Je určeno pro nové vedoucí III. stupně, obnovu II. či III. stupně, nebo zvýšení kvalifikace na II. stupeň.    

 Školení proběhne ve čtyřech termínech:

1. termín: 18. 3. 2023 Hostim - školící centrum

2. termín: 19. 3. 2023 Hostim - školící centrum

3. termín: 15. 4. 2023 Hnanice - kulturní dům

4. termín: 16. 4. 2023 Hnanice - kulturní dům

Odkaz na přihlášení:

 https://forms.gle/mNgSAY41BTAnMhth6

Kapacita každého termínu bude omezena na prvních 40 přihlášených osob! Bez řádného přihlášení se nelze školení zúčastnit. V případě naplnění kapacity školení, bude elektronická přihláška ukončena.

Školení bude zaměřeno na Směrnice MH a Dorostu vydané 1. 9. 2022 a komentáře ke směrnicím vydané dne 1. 1. 2023, proběhne praktická instruktáž v přírodě. Školení bude zakončeno ústní a praktickou zkouškou, kde po úspěšném složení obdrží absolvent certifikát. Tento certifikát bude platný 2 roky a s vedoucím se uvidíme na školení až za dva roky na obnově vedoucího, případně na zvýšení kvalifikace. Školení bude oficiálně ukončeno předáním Certifikátu.

Harmonogram:

          do 8.20 Příjezd a registrace

  8.30  8.45 Zahájení školení

  8.45 – 12.15 Dopolední blok školení

12.15 – 13.00 Oběd zajištěný od ORM

13.00 -  15.00 Odpolední blok školení

15.00 – 17.00 Ústní a praktické zkoušky

17.00               Ukončení školení a předání certifikátů

 

Důsledně vyžadujeme účast na školení od začátku až do konce! Dřívější odjezdy nebudou akceptovány! Vyčleňte si jeden den pro školení! My musíme obětovat dny čtyři!

Žádáme všechny o dochvilnost! Směrnice platné pro Plamen i Dorost s sebou.

Směrnice, protesty, komentáře, kontrola materiálu ke stažení na stránkách OSH Znojmo zde:

Směrnice hry Plamen včetně příloh

Směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně příloh

Těšíme se na Vás

Mariana Kasalová

Vedoucí OORM  Znojmo

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365