04.10.2021 04:24

Školení hospodářů (pokladníků) SDH okresu Znojmo -

Připomínáme školení hospodářů (starostů) SDH okresu Znojmo. Jedná se o školení pro následující pětileté období, které zabezpečuje naše ústředí SH ČMS

 

Vážené hasičky a hasiči,

žádám Vás o zajištění účasti hospodářů, příp. starostů SDH na  Školení hospodářů, které se bude konat dne 10. 10. 2021 v kulturním domě v Černíně.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.0212016&y=48.9830357&z=18&pano=1&base=ophoto&source=muni&id=6016&pid=49020942&yaw=6.020&fov=1.257&pitch=0.053

Začátek školení je stanoven na 10.00 hod., školitel - Ing. Ivan Jirota, ekonomický úsek SH ČMS. Budou probírány zásady vedení účetnictví ZO SDH, novinky v ekonomice aj.

V rámci školení je zajištěno občerstvení, dopravu si prosím domluvte sami v rámci sborů či okrsků.

Účast zástupců jednotlivých SDH je z důvodu omezené kapacity nutné potvrdit formou závazné e-mailové, popř. telefonické přihlášky, kterou zasílejte již od příštího týdne kontaktní osobě Ing. Bohuslavovi Bieglerovi:  biegler.hrazmlyn@email.cz,  telefon. 604 714 451.

 Výše uvedené informace prosím předejte příslušným SDH a zajistěte včasné odeslání závazných přihlášek.

Těšíme se na hojnou účast.

 S pozdravem

 

Václav Kondler

starosta OSH Znojmo

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365