29.04.2024 19:03

Registrační list sportovního oddílu SDH

Žádáme všechny sbory našeho okresu, které se účastní alespoň jedné soutěže požárního sportu během roku 2024 (jakákoliv pohárovka, okrsek, okres, kraj nebo MČR), o odevzdání Registračního listu sportovního oddílu SDH a to v originále na OSH Znojmo.  Registrační list má každé SDH pouze jeden – jsou v něm zapsána všechna družstva od MH přes DOR až po dospělé; musí obsahovat všechny náležitosti, včetně jmenného seznamu (druhá záložka), razítka a podpisu starosty SDH.

Registrační listy je možné dodat na OSH Znojmo nebo na jarní kolo Hry Plamen 18. a 19.5. 2024 do Výrovic.

Termín dodání nejpozději do 31. května 2024

Tyto dokumenty musíme za celý okres předat na naše ústředí pro vykázání sportovní činnosti. Tato povinnost vychází ze stanov a směrnic sportovních oddílů.

Registrační list sportovních oddílů SDH

Směrnice sportovních oddílů

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365