29.11.2020 19:47

Proběhlo shromáždění představitelů SDH OSH Znojmo...

Vážené dámy a pánové, vážené sestry a bratři hasiči,

na Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů OSH Znojmo, které proběhlo v Mikulovicích dne 22. 8. 2020 jsme si zvolili nový výkonný výbor OSH Znojmo ve složení:

Starosta: Václav KONDLER
Náměstek starosty: Martin BLOUDÍČEK
  Lukáš BADIN
Členové VV   Josef POSPÍŠIL
  Josef KLOUDA
  Robert VANĚK
  Ing. Jana VEČERKOVÁ
Vedoucí aktivu ZH: Josef VELEBA

 

Byly potvrzeni ve funkcích odborných rada:

Vedoucí OR represe:   Martin BLOUDÍČEK
Vedoucí OR prevence: Vlastimil KLOUDA
Vedoucí OR mládeže:  Mariana KASALOVÁ

 

Navrhli jsme do vyšších orgánů:

Náměstek starosty KSH Rudolf Souček
Předseda KKRR:    Ing. Bohuslav Biegler
Člen ÚKRR  Ing. Bohuslav Biegler
Starosta SH ČMS   Ing. Jan Aulický

 

Dále jsme na shromáždění vzali na vědomí návrh plánu práce na období 2020 až 2025, který bude upraven a upřesněn dle plánu SH ČMS po VI. Sjezdu v Brně.

Změna odvodů členských příspěvků na OSH Znojmo, dle doporučení  a návrhu starého VV OSH Znojmo, byla odsouhlasena Shromážděním delegátů SDH od roku 2021 ve výši  – 120 Kč ze člena staršího 18. let a 100 Kč za člena mladšího 18. let ( poplatky splatné vždy do konce února toho roku).

Usnesení delegátů shromáždění 2020..pdf (861530)

Program činnosti do roku 2025.pdf (542039)

 

Pro předání OSH Znojmo novému starostovi nebyly dodaný relevantní podklady k předání - inventární listy, závazky a pohledávky, převod disponenta účtu. Po upřesnění a předání části podkladů byla provedena celková inventarizace majetku včetně označení jednotlivých položek štítky v jednotlivých skladech a kancelářích (případně SDH). Dále se z důvodu probíhající koronavirové epidemie a s tím souvisejících přijatých vládních a ministerských opatření ovlivnila činnost SH ČMS a Městského soudu v Praze, který spravuje spolkový rejstřík, ve kterém je naše OSH vedeno. Potvrzení tímto orgánem bylo nezbytné pro přebrání funkcí starosty OSH Znojmo, předsedy a členů kontrolní a revizní rady. Vzhledem k této situaci se předání OSH novému starostovi prodloužilo. Za to se velice omlouváme.

Nyní již OSH Znojmo plně funguje a věnuje se své činnosti. Pokud jsou z vašich řad náměty, připomínky na chod OSH, či požadavky na ocenění členů SDH k výročím apod. neváhejte nás kontaktovat.

S přáním zdraví

za VV OSH Znojmo

 

Kondler Václav

starosta OSH Znojmo

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365