12.05.2024 11:38

Prezident České republiky jmenoval do generálské hodnosti i dva příslušníky HZS

Prezident České republiky Petr Pavel na Pražském hradě opět jmenoval nové generály z řad vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů ČR. Učinil tak tradičně u příležitosti státního svátku Dne vítězství, 8. května 2024. Mezi celkem pěti jmenovanými do hodnosti brigádního generála jsou také plukovník Mgr. Radek Stránský, velitel Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu, a plukovník Ing. Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

 

Brigádní generál Mgr. Radek Stránský se narodil roku 1973 v Jilemnici. K Hasičskému záchrannému sboru České republiky nastoupil v roce 2003.  Během své kariéry působil například také jako velitel Hasičské stanice č. 11 v Praze nebo operační důstojník na Operačním a informačním středisku Generálního ředitelství HZS ČR.

V tomto období jej generální ředitel HZS ČR pověřil úkolem připravit strukturu a následně personálně i materiálně vybudovat Hasičský útvar ochrany Pražského hradu. Do funkce velitele Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu byl jmenován v roce 2016. Během své služby se významně zapojil do mezinárodní spolupráce HZS ČR a přímo a osobně se podílel na mnoha humanitárních projektech. 

Brigádní generál Ing. Jiří Pelikán se narodil roku 1969 v Kyjově a ke Sboru požární ochrany Ostrava nastoupil roku 1992. V průběhu své služby působil mimo jiné jako vyšetřovatel příčin vzniku požárů, požární rada nebo vedoucí odboru prevence. V roce 2001, kdy byl zřízen Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, byl zvolen do funkce ředitele odboru prevence a později se stal náměstkem ředitele pro úsek prevence a plánování.

Ředitelem HZS Jihomoravského kraje byl jmenován v roce 2010. V této funkci mimo jiné aktivně prosazuje vytvoření vhodných a optimálních podmínek pro činnost celého IZS v rámci Jihomoravského kraje, podporuje spolupráci HZS ČR s Policií ČR a Zdravotnickou záchranou službou Jihomoravského kraje, a také se podílí na řešení mimořádných událostí v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem.

Kompletní medailonky obou nově jmenovaných brigádních generálů naleznete na webových stránkách www.hzscr.cz. Fotografie ke stažení najdete na https://bit.ly//media_hasici.

 

Foto:  brig. gen. Ing. Jiří Pelikán

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365