24.03.2023 03:16

Požární ochrana očima dětí 2023 vyhodnocena a předána na KSH JMK

Soutěže Požární ochrana očima dětí 2023 se zúčastnilo 20 kolektivů, které ze 148 výtvorů vyhodnotily ty nejlepší a na Okresní sdružení hasičů Znojmo předali 85 soutěžních děl v oblasti výtvarné a 7 v oblasti literární.

MŠ                              4 kolektivy

ZŠ                               7 kolektivů

SŠ                               3 kolektivy

SDH                            6 kolektivů

Dne 18. března 2023 proběhlo na PS Znojmo vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí za rok 2023. Vyhodnocení soutěžních prací provedli členové Okresní odborné rady prevence – Vlastimil Klouda, Stanislav Galatík, Bohumír Kasal, Petr Wieder, Jiří Vystrčil a Dominik Klouda.

Do krajského kola postoupilo celkem 24 nejlepších prací. Oficiální vyhlášení výsledku proběhne po vyhodnocení krajského kola.

Výtvarné a literární práce budou vystaveny na shromáždění starostů dne 25.3.2023 v Blížkovicích

Děkujeme všem účastníkům, kteří se soutěže zúčastnili a přejeme jim mnoho úspěchů v další činnosti.

 

Bohumír Kasal, člen OORP Znojmo

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365