21.06.2023 23:39

Poslední rozloučení se zasloužilým hasičem Janem Pecou, SDH Branišovice

S velikou lítostí a hlubokým zármutkem v našich srdcích Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš věrný kamarád, zasloužilý hasič Jan Peca, dlouholetý člen SDH Branišovice.

Poslední rozloučení proběhne v sobotu 24. června 2023 v 11.00 hodin ve smuteční obřadní síni v Hostěradicích.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast celé rodině i všem blízkým.

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365