23.10.2021 19:10

Poslední rozloučení s bratrem Michalem Slivkou

S velkou lítostí a hlubokým zármutkem v našich srdcích Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš věrný kamarád Michal Slivka, hasič srdcem i duší, dlouholetý člen kontrolní a revizní rady OSH Znojmo, starosta okrsku č.18 a starosta základní organizace - SDH Vítonice.

Naposledy se s ním rozloučíme ve středu  25. října 2023 v 10.00 hodin v obřadní síni znojemského hřbitova.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast všem blízkým.

VV OSH Znojmo

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365