27.08.2021 13:04

Poslední roloučení s bývalým kolegou HZS panem Františkem Silným

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil pan František Silný, „náš“ bývalý kolega z řad HZS JMK ÚO Znojmo, spolupořadatel hasičských soutěží.

S drahý zesnulým se rozloučíme v úterý dne 31. srpna 2021 ve 12,00 hodin ve smuteční obřadní síni na Úśtředním hřbitově ve Znojmě.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině a všem blízkým.

VV OSH Znojmo

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365