22.09.2022 13:30

Otevřené akademické mistrovství ČR v TFA - propozice, možnost registrace...

Rádi bychom Vás pozvali na Otevřené akademické mistrovství ČR v TFA, které proběhne ve čtvrtek 13. října 2022. a to již tradičně v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba. Záštitu nad mistrovstvím převzala Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

Mistrovství je určeno pro studenty prezenčního a kombinovaného studia vysokých škol, vyšších odborných škol a středních škol z ČR a zahraničí a také pro pozvané závodníky. Bližší informace naleznete na https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/ nebo www.facebook.com/akademicke.mistrovstvi.v.pozarnim.sportu. Přihlašování probíhá do pátku 7. 10. 2022. V případě jakýchkoliv dotazů piště na e-mail kristyna.kutilova@outlook.cz.

Pořadateli jsou ČAATS, z. s. Klub technických sportů - Studentský klub požárního sportu, p. s. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a její Fakulta bezpečnostního inženýrství, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Českou asociací akademických technických sportů a městem Ostrava.

PŘIHLÁŠKA

PROPOZICE

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365