30.06.2022 18:25

Okresní kolo v PS 2022

Okresní kolo v požárním sportu mužů a žen proběhlo ve Chvalovicích dne 26. 6. 2022. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 družstev mužů a 4 družstva žen. V letošním roce proběhla pouze disciplína požární útok na nástřikové terče. Nejlépe se na soutěži umístilo družstvo SDH Mikulovice - muži a SDH Miroslav - ženy. Tato družstva postupují na krajské kolo v PS, které se koná 6. srpna 2022 na stadioně VUT Brno.

Ještě jednou blahopřejeme vítězům a děkujeme zúčastněným sborům za vzornou reprezentaci.

Poděkovaní patří také všem rozhodčím, technické četě, pořadatelům, obci Chvalovice, městu Znojmo a SDH Chvalovice. 

Výsledky ke stažení zde:

 

Děkujeme.

VV OSH Znojmo

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365