27.09.2021 10:43

Nábor k HZS JMK


Přijímáme nové hasiče

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje rozšíří od příštího roku své řady o několik
desítek nových hasičů. Mimo jiné i na hasičské stanice ÚO Znojmo. V této
souvislosti zahajujeme nábor nových příslušníků, kteří budou určeni do výjezdu.

Uchazeč musí písemně požádat o přijetí odevzdáním "Žádosti o přijetí do služebního poměru" a
"Osobního dotazníku" (https//www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx).

Dále musí odevzdat motivační dopis spolu s životopisem.

Současně je nutné aby byl uchazeč starší 18 let, byl bezúhonný a plně způsobilý k právním
úkonům, měl minimálně maturitní vzdělání a obstál při fyzické, osobnostní a zdravotní prověrce.

Výhodou je řidičský průkaz skupiny C a zdravotnické vzdělání.

Další informace k náboru lze najít v odkaze na titulní straně našeho webu Firebrno.cz.

Kontaktní osobou je:

Bc. Adéla Novotná - adela.novotna@firebrno.cz, 950 630 157

plk. Mgr. Radek Chromý - radek.chromy@firebrno.cz, 950 645 118—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365