01.05.2021 04:14

Metodická pomůcka pro postupové soutěže sportovní části hry Plamen a dorostu v požárním sportu v roce 2021

Dobrý den,

vzhledem k postupnému uvolňování vládních restrikcí souvisejících s onemocněním Covid-19 vám zasílám Metodickou pomůcku pro postupové soutěže sportovní části hry Plamen a dorostu v požárním sportu v roce 2021.

ÚORM SH ČMS tento stručný a metodický materiál zpracovala na základě průběhu jednání Shromážděni starostů OSH v Brně dne 24. 4. 2021 a v souladu s aktuálními vládními opatřeními i časovou osou ÚORM pro postupová kola 2021 schválenou VV SH ČMS dne 25. 3. 2021.

Materiál byl projednán a schválen na on-line jednání ÚORM a per rollam byl dne 29. 4. 2021 schválen Vedením SH ČMS.

Metodická_pomůcka_pro_postupové_soutěže_sportovní_části_hry_Plamen_a_dorostu_v_požárním_sportu_v_roce_2021.pdf (589120)

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365