01.05.2021 03:23

Letní školy instruktorů v roce 2021 - Přihlašování otevřeno

MOTTO: Jen ten může rozumět dětem, kdo sám zůstal dítětem !

Letní školy v roce 2021

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje pro rok 2021 dvě Letní školy:

Letní škola, která se uskuteční
Malých Svatoňovicích
termín: 17. 7. - 31. 7. 2021

                      Letní škola, která se uskuteční
ÚHŠ Jánské Koupele
termín: 24. 7. - 7. 8. 2021
 

 

Informace k přihlašování

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlašování bude probíhat následujícím způsobem:

 1. Vyplníte přihlášku prostřednictvím Google formuláře.
 1. Na e-mail zadaný ve formuláři vám přijde vyplněná přihláška ve formátu pdf, kterou podepíšete, necháte potvrdit SDH a naskenovanou zašlete e-mailem na adresu pepa.orgonik@dh.cz (do 5 pracovních dnů).
 1. Zařazení na letní školu vám bude potvrzeno na e-mail, kam vám budou zaslány rovněž informace k platbě.
 1. Při zařazování uchazečů budou mít přednost ti, kteří se Letní školy:
  • účastní poprvé
  • zúčastní opakovaně, ale nezískali kvalifikaci III. stupně
  • zúčastní opakovaně a splňují podmínky pro zisk II. stupně (rok narození 2003 nebo 2004 a mají kvalifikaci III. stupně)

             (nerozhoduje, kterou podmínku splňujete)

 

 

CENA LETNÍ ŠKOLY ČINÍ: 3 100 Kč/osoba/pobyt

PREZENTACE LETNÍ ŠKOLY V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH

PREZENTACE LETNÍ ŠKOLY JÁNSKÉ KOUPELE

 

I. Co je Letní škola?

Pojem Letní škola – LŠ zahrnuje cca 14-ti denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem, ve své další činnosti v rámci SH ČMS, o práci s dětmi a mládeží. Jedná se v podstatě o dvoutýdenní vzdělávací kurz se speciálním programem, který nabízí mladým lidem možnost v průběhu letních prázdnin efektivně strávit volný čas mezi svými vrstevníky a zároveň po absolvování letní školy a úspěšném složení zkoušky působit jako instruktor kolektivu MH. Finálním zakončením LŠ je možnost přidělení kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže SH ČMS, ve výjimečných případech i II. stupně vedoucího mládeže SH ČMS s platností od 18 let – v roce 2021 je toto aktuální pro ročníky 2003 a 2004.

II. Proč Letní škola?

Hlavním důvodem je účelné využití volného prázdninového času mládeže mezi 15 až 18 rokem, které je skloubeno se vzdělávací aktivitou.

Myšlenka zorganizovat letní prázdninovou aktivitu pro mládež adolescentního věku je jistě opodstatnělá. Jen velmi těžko nachází mládež této věkové skupiny určitou formu „letního tábora pro velké“. Koncepce Letní školy tuto možnost poskytuje. Čtrnáct dnů mohou mladí lidé strávit mezi svými vrstevníky, navázat nové kontakty, získat nová přátelství a kromě toho mohou získat zajímavé informace a zkušenosti pro práci s dětským kroužkem.Tato forma vzdělávání je bezesporu pro zmiňovanou věkovou kategorii atraktivnější a motivačně hodnotnější než jedno či vícedenní školení v rámci okresních článků.

Kromě výše uvedených aspektů měla vliv na vznik Letní školy i skutečnost stále se zvyšujícího nedostatku kvalifikovaných instruktorů a vedoucích družstev mladých hasičů. Ne jeden SDH - Sbor dobrovolných hasičů má dostatek zájemců z řad dětí a mládeže, kteří by rádi pracovali v kroužku mladých hasičů, leč chybí vedoucí. Těžce překonatelnou překážkou je rovněž situace, kdy někteří velice schopní vedoucí ukončí svou činnost z různých důvodů a mnohdy nenaleznou svého nástupce, což většinou bohužel vede k zániku družstva. Zkušenosti z předchozích let ukazují, že díky Letní škole „chytne“ práce s dětmi i ty, kteří se původně přijeli jen tak trochu pobavit.

Letní škola neumožňuje svým realizátorům pouze předávat informace z oblastí, které více či méně souvisí s prací s dětmi a mládeží, ale výhodou zůstává i možnost působit na mladé lidi z hlediska aktuální problematiky současné mládeže. Situace v oblasti závislosti mladých lidí na návykových látkách se v České republice výrazným způsobem mění. Počet drogově závislých se zvyšuje a na naše území se dostávají nové drogy. S tím souvisí i nárůst kriminality. Trestná činnost mládeže narůstá srovnatelně s trestnou činností dospělých. Podstatně se snížila věková hranice u mládeže, která páchá trestnou činnost (ze 14 – 16 let na současných 12 – 14 let i méně). Uvedená tvrzení pouze zaznamenávají o několik odpovědí více na původní otázku: „PROČ LETNÍ ŠKOLA?“.

III. Obsahová náplň Letní školy

Obsahovou náplň Letní školy lze rozdělit do několika základních skupin:
 • vzdělávání
 • sport
 • vycházky a výlety
 • pobyt v přírodě
 • praktická tvořivost (uzlování, kroniky, vlajky, deníky, písničky, básničky, apod.)
 • kulturní a jiné další společenské aktivity

Vzdělávací část je věnována přípravě na práci instruktora respektive vedoucího mládeže SH ČMS. Svým obsahem odpovídá rozsahu aktuálních Učebních textů pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů SH ČMS. Kromě klasických přednášek a seminářů je součástí Letní školy mnoho netradičních způsobů výuky zejména v oblasti praktické výuky.

Sportovní část je zaměřena zejména na hasičskou oblast, tvoří ji nácvik jednotlivých disciplín hry Plamen a soutěží dorostu SH ČMS. Neopomenuty zůstávají i kolektivní hry a soutěže či individuální závody (orientační běh, matematický závod, atd.). Záměrem této sportovní části LŠ je poskytnout účastníkům dostatečnou pohybovou aktivitu a zároveň skladbu námětů pro sportovní činnost s dětmi.

V rámci Letní školy jednotlivá družstva, do kterých jsou účastníci rozděleni, realizují při svém individuálním programu v družstvu vycházky a výlety.

Velmi atraktivní pro účastníky je zařazení tzv. „polních dnů“. Zpravidla tři dny a dvě noci musí frekventanti prokázat své schopnosti při pobytu v přírodě. Mladí lidé se zde naučí nejen základy táboření, ale velkým přínosem je zejména nutnost kolektivní práce, spolehnout se jeden na druhého, zjistit, jaké to je, jednat v extrémní či nečekané situaci. A právě takových je při práci s dětmi nejvíce.

Obsahová náplň Letní školy neopomíná ani vlastní tvořivost účastníků. Uzlování, tvorba vlajek, kronik, deníků, písniček, básniček či nejrůznějších drobných výrobků z přírodních i jiných materiálů je její stěžejní součástí.

V nabitém programu dvou týdnů se samozřejmě objevují i aktivity mládeži tohoto věku nejbližší (zábavné disco večery, společenské hry apod.). V rámci této oblasti se nezapomíná i na základní pravidla společenského chování a základy tance, které se velmi dobře zúročí na závěrečném „maturitním plese“.

Každý účastník je v průběhu školy hodnocen a na základě tohoto hodnocení může získat:

 • Osvědčení o absolvování Letní školy s přidělením III. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS (do 18 let = instruktor).
 • Účastníci, kteří v roce konání Letní školy dovršili nebo dovrší 17-ti let mohou získat při prokázání výjimečných schopností a zájmu pro práci s dětmi a mládeží i Osvědčení o absolvování Letní školy s přidělením II. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS s platností od 18-ti let.
 • Osvědčení o absolvování Letní školy bez přidělení kvalifikace.
„STAŇTE SE INSTRUKTORY MLADÝCH HASIČŮ NEBO JEN PROSTĚ PŘIJEĎTE PROŽÍT PŘÍJEMNÝCH 14 DNŮ A TŘEBA VÁS TO CHYTNE.“

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365