01.12.2020 11:09

Informace k valným hromadám SDH a okrsků

Vážené členky a členové SH ČMS, vážené sestry a bratři, přátelé,

vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím související přijatá vládní a ministerská opatření ovlivňují přípravu a průběh valných hromad sborů a okrsků SH ČMS, vydává starosta SH ČMS následující stanovisko:

  • Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.
  • Při přípravě a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021).“ Neprojednán zůstane pouze doporučený bod jednání „Informace o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů“.
  • Dále dle lhůt určených příslušným OSH odeslat „Hlášení o činnosti za rok 2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením nebo výborem sboru, podepsané starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.
  • Taktéž dle lhůt určených příslušným OSH odvést na účet OSH za sbor příslušnou finanční částku (viz. stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).
  • Dále splnit povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu s podpisem statutárního orgánu (povinnost platí bez výjimky).
 

Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,

velmi nás mrzí, že daná situace komplikuje  váš osobní i profesní život a výrazně omezuje naše spolkové aktivity.

Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i všechny další nesnáze, které současná doba přináší.

Počítáme opět s vaší pomocí, které si nesmírně vážíme a za kterou Vám upřímně děkujeme.

Jan Slámečka

      starosta SH ČMS v.r.

 

Zabezpečení valných hromad 2020 / 2021

Zabezpeceni-vh-sboru-a-okrsku-2020-2021.pdf (420787)

 

Hlášení o činnosti SDH za rok 2020 na OSH Znojmo do 31.1.2021

Hlaseni_o_cinnosti_SDH_2020.pdf (32789)

Hlaseni_o_cinnosti_SDH_2020.xlsx (42063)

 

Zpráva o valné hromadě SDH  za rok 2020 na OSH Znojmo do 31.1.2021

Zprava-VH-SDH-2020 OSH Znojmo.xls (118784)

 

Finanční rozvaha - Přehled o majetku, výkaz zisku a ztrát přes OSH Znojmo do 31.3.2021

Přehled o majetku, výkaz zusu a ztrát.xls (82944)

 

Jednací řád pro hlasování PER ROLLAM

www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/1247-jednaci-rad-pro-hlasovani-per-rollam-ke-stazeni

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365