18.03.2024 05:21

Informace k projektu Šablony pro neformální vzdělávání - dotační titul

 

INFORMACE ke stažení 

Co jsou šablony?

Šablony pro neformální vzdělávání, je projekt MŠMT, který má za cíl podporovat neformální vzdělávání nejen dětí a mládeže.

JDE VÝHRADNĚ O VOLNOČASOVĚ -  VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, která se týká kolektivů mladých hasičů, nikoliv sportovních oddílů!!!

Šablonu si, velmi zjednodušeně řečeno, lez představit jako AKCI nebo soubor akcí či aktivit, které mají vzdělávací charakter.

Je to skvělá příležitost, jak získat nemalé FINANČNÍ prostředky pro  rozvoj vašich kolektivů v následujících 3 letech.

 

Jak můžete šablony využít?

Po dobu 3 let můžete využít získanou podporu například na:

  • zvýšení odbornosti svých vedoucích v kolektivu, můžete je vyslat na různá odborná školení nebo praktické workshopy
  • realizaci naučných výletů (jednodenních či vícedenních) za poznáním nebo
  • přípravu ještě poutavějších programů na schůzkách a víkendovkách
  • táborové aktivity

zkrátka všechny volnočasově-vzdělávací aktivity,  na které poskytují intenzivní vzdělávací zážitky a podporují tak růst a rozvoj účastníků v mnoha oblastech, které šablony nabízí.

 

Jak se aktivity budou prokazovat?

Stačí jen správně vyplnit formulář o realizaci těchto aktivit, tedy o tom, že akce proběhla a váš kolektiv získá paušálně danou finanční částku odpovídající přidělené šabloně.

 

Jak se můžete zapojit?

Pokud už nyní víte, že je tato nabídka pro vás zajímavá, vyplňte prosím nezávazný dotazník na https://forms.gle/fw4TkF8z7jsZyBB59, nejpozději do 25. 3. 2024.

 

A nyní to nejdůležitější: Nezapomeňte pravidelně kontrolovat datovou schránku SDH!!!

Za nedlouho ( cca 27.3.) vás budeme muset oslovit právě prostřednictvím této datové schránky s otázkou typu: „Zapojíte se do šablon?“ a na vás pak bude obratem odpovědět, takovým způsobem, jaký bude uveden ve zprávě.

 

Nebojte se a zapojte se s námi do projektu Šablony.

Je jen na vás kolik finančních prostředků, který tento projekt nabízí, využijí mladí hasiči.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365