10.03.2022 17:45

HASIČI HASIČŮM – SBÍRKA MATERIÁLU PRO UKRAJINSKÉ HASIČE

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) vyhlásilo sbírku materiálu pro ukrajinské hasiče. Další podrobnosti budou zveřejněny na https://www.hzscr.cz/.

Na začátku tohoto týdne proběhlo jednání mezi vedením hasičů ČR a Ukrajiny, s účastí náměstků ministrů vnitra obou států. Výsledkem jednání bylo sestavení seznamu konkrétního vybavení.

Momentálně je prioritní zájem o tyto prostředky:

  • Ochranné prostředky pro hasiče – oblek třívrstvý (použitelný)
  • Přilba pro hasiče – (použitelná)
  • Zásahové boty – nové
  • Rukavice – nové
  • Dýchací technika – funkční – komplet (nosič, tlaková láhev, maska
  • Zásahové hadice bez půlspojky (použitelné)
  • Lékárničky – typu II + III, dle vyhlášky č. 283/2009 – kompletní
  • Svítilny s akumulátory, v případě nabíjecích akumulátorů vč. nabíječky (funkční komplet)

Hasičský záchranný sbor České republiky se rozhodl uvedené prostředky soustředit a díky kontaktům se zástupci vedení hasičů na Ukrajině je schopen zajistit přepravu a předání. 

Místem shromáždění materiálu je sklad Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR Drahanovice umístěný na adrese: Drahanovice, č. ev. 277, 783 43, Drahanovice GPS: 49°34'22.4"N 17°04'30.5"E

Telefon: 585 949 532

Mobil: 724 178 040

Termín:

sobota 12. 3. 2022 , 8:00 – 15:00;

středa  16. 3. 2022 8:00 – 15:00

Další termíny budou upřesněny.

Výše uvedený materiál je rovněž možno odevzdat i na požárních stanicích HZS Jihomoravského kraje,na ÚO Znojmo je to na HS Znojmo a to denně do 15. 3. 2022 v době od 8:00 – 19:00 hod.

Materiál bude při přidání v místech určených podroben kontrole funkčnosti a použitelnosti. V případě zjištění závad nebude do sbírky převzat a bude ihned vrácen dárci.

Upozorňujeme, že předaný materiál nebude přebírán do majetku kterékoliv součásti Hasičského záchranného sboru ČR a předání materiálu nezakládá nárok na kompenzaci jeho hodnoty ze strany České republiky či Ukrajinské republiky.

Za poskytnutou pomoc jménem ukrajinských hasičů předem děkujeme.

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365