01.08.2022 16:17

Dotační výzva NSA - Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých webových stránkách novou Výzvu – PROVOZ A ÚDRŽBA 2022https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

Výzva je určena pro SDH, pokud vlastní sportoviště či ho užívají na základě nájemní smlouvy.
Sportoviště, na které bude podána žádost, musí být zapsáno v Rejstříku sportu NSA!!!

Termín zahájení podávání žádostí je stanoven na 1. 8. 2022, příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2022 ve 12,00 hodin. Žádosti se opět podávají prostřednictvím portálu www.dotacesport.cz, po odeslání elektronického formuláře je nutné vytisknout vygenerovanou žádost v PDF, opatřit podpisem statutárního zástupce a včetně všech příloh odeslat do datové schránky NSA.

Výše podpory od NSA je maximálně 50 % rozpočtované částky, minimálně však 40 tis. Kč na jedno sportoviště, minimální výše rozpočtu na jedno sportoviště proto musí být 80 tis. Kč.

Vše je detailně popsáno ve výzvě, při podávání žádosti i vyplňování povinných příloh se řiďte pokyny NSA uvedenými ve výzvě, při vyplňování rozpočtu je nutné rozpočtovat pouze stanovené způsobilé náklady.

Pokud budete mít jakékoli dotazy při vyplňování žádosti či příloh, kontaktujte:

Mgr. Ivana Jalovecká
generální sekretář
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
e-mail: jalovecka@sporty-cz.cz

telefon: +420 732 351 911
www.sporty-cz.cz

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365