02.06.2024 04:34

Celorepubliková diskuse k novelizaci Stanov SH ČMS

Celorepubliková diskuse k novelizaci Stanov SH ČMS

Dle schváleného harmonogramu novelizace Stanov SH ČMS předkládáme do celorepublikové diskuse návrh Stanov  SH ČMS.

Dále naleznete 4 prezentace z jednání Shromáždění starostů OSH - věnujte pozornost zejména prezentaci č. 3, která obsahuje připomínky již zaslané jednotlivými OSH a KSH v rámci předchozího projednávání:

Veškeré připomínky je nutno zaslat dle vzorového formuláře a výhradně na adresu: stanovy@dh.cz nejpozději do 31. 12. 2024
(připomínky zaslané v jiném formátu nebudou posuzovány)

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365