14.03.2021 04:58

Aktuální informace z OSH Znojmo

Vážené sestry a bratři hasiči, členové výkonného výboru, starostové SDH a okrsků OSH Znojmo,

je výborné, že jste i přes nouzový stav a složitou epidemickou situaci, která se nijak nelepší, na přelomu roku 2020/2021 zajistili nezbytné organizační záležitosti pro udržení chodu spolkové činnosti. Jednalo se zejména o vypracování: Hlášení o činnosti SDH, Výpis z výroční valné hromady (též on-line), Registrační list kolektivu mladých hasičů, Registrační list sportovních oddílů aj., které jste mnozí předali včas na OSH a my jsme tak mohli dokončit statistiku za okresní sdružení. Až na několik jednotlivých SDH se nám také podařilo v termínu vybrat odvody členských příspěvků na rok 2021. Sbory, které doposud nezaplatily, žádáme o úhradu hotově na OSH, nebo převodem na účet OSH - č. účtu 2238741/0100 (v případě převodu na účet prosíme o doplnění variabilního symbolu - IČO nebo Registrační číslo SDH a případně i textu do poznámky: Členské příspěvky SDH xxx). Připomínáme, že za mladé hasiče do 18 let je odvod 100 Kč, za dospělé 120 Kč.

Chtěli bychom poděkovat všem těm, kdo se podílel na zajištění těchto úkolů (starostové, velitelé, členové výborů SDH, starostové okrsků, členové VV OSH Znojmo aj.)

Nyní několik organizačních informací:

 1. Vzhledem k epidemickým opatřením ve velké většině nemohly probíhat valné hromady SDH a okrsků prezenčně. V těchto případech bylo využito jednání on-line a hlasování per rollam. Pokud tak nebylo učiněno, je nutné:mít projednané hlášení o činnosti SDH za rok 2020 s funkcionáři výboru SDH.

              -  aby revizor účtu provedl kontrolu hospodaření SDH za rok 2020; ta bude projednaná s funkcionáři výboru SDH (obdobně zajistí starostové okrsků).

              -  předpokládáme, že „prezenční“ zhodnocení činnosti SDH a okrsků za rok 2020 spojíme s hodnocením roku 2021 na valných hromadách SDH v závěru roku 2021 nebo na přelomu roku 2021/2022 (v případě, že budou v průběhu roku uvolněna opatření ke shromažďování osob, je na rozhodnutí výborů, zda dodatečně jednání uskuteční).

 1. Březnové (dubnové) jednání Shromáždění delegátů SDH okresu Znojmo je zrušeno; o náhradním termínu zatím nejednáme.
 1. Kancelář OSH průběžně vyřizuje běžnou korespondenci; vyřizujeme případné žádosti k udělení vyznamenání SH ČMS (průběžně je schvalováno ve vedení OSH); průběžně zpracováváme přihlášky nových členů SH ČMS.
 2. Jednání VV OSH a odborných rad při OSH Znojmo neprobíhají prezenčně do odvolání z důvodu platných protiepidemických opatření (jsou však možná případná on-line jednání).
 3. Školení vedoucích MH, rozhodčích MH, preventistů, hasič II. III., rozhodčích PS na OSH Znojmo bude probíhat až po rozvolnění.
 1. Odborná příprava JSDHo 2021 probíhá dle pokynů, které byly zaslány HZS JMK ÚO Znojmo elektronicky všem velitelům JSDHo a zřizovatelům jednotek.
 1. V roce 2021 mají vedoucí kolektivů mladých hasičů (popř. trenéři sportovních oddílů mládeže SDH) pracující pravidelně s dětmi možnost požádat o 5 dní dovolené s náhradou mzdy navíc. Vše potřebné se dozvíte v článku České rady dětí a mládeže viz. Příloha nebo https://crdm.cz/clanky/aktuality/pracovni-volno-souvisejici-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-2021-placeny-tyden-rocne/?fbclid=IwAR1xnsjkHfvjq48V4bhXQarcvqQtHD442HLBZm4F8AZrgRY77IWZYpU-Xbk
 1. Pokud v roce 2021 plánujete uspořádat ve Vašem okrsku či SDH soutěže, oslavy výročí, či další kulturní nebo společenské akce, které nebyly uvedeny v hlášení, zašlete prosím termíny na email oshznojmo@centrum.cz , aby mohl být zahrnuty do plánu práce OSH Znojmo a uvedeny na webu.
 1. Finanční úřad upozorňuje, že každý právní subjekt musí odevzdat daňové přiznání na příslušný FÚ za uplynulý rok. Dále nás informoval, že je nutné odevzdat doklady Výkaz zisku a ztrát + Přehled o majetku a závazcích na OSH Znojmo v listinné podobě, které následně OSH zasílá na SH ČMS, které je odevzdává na justici v Praze.
 1. Osobní jednání v kanceláři OSH předem konzultujte telefonicky na telefonu 739 031 813 nebo na emailové adrese oshznojmo@centrum.cz
 1. Průběžně sledujte webové stránky OSH www.oshznojmo.cz a aktuální informace z SH ČMS sledujte na www.dh.cz

 

Zpracoval: Lukáš Badin, náměstek starosty OSH         

Zodpovídá: Václav Kondler, starosta OSH Znojmo                 

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365