11.07.2022 14:16

Aktualizované směrnice hry Plamen a dorostu

Naším ústředím (SH ČMS) byly zveřejněny aktualizované směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu platné od 1. 9. 2022

 

https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/hra-plamen/1056-smernice-hry-plamen-platnost-od-1-9-2022

https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/dorost/1057-smernice-pro-celorocni-cinnost-dorostu-sh-cms-platnost-od-1-9-2022

 

Tištěné směrnice budou zadány do výroby a vyrobeny by měly být do konce prázdnin. O předání tištěné podoby směrnic na OSH Znojmo Vás budeme informovat, jakmile je obdržíme..

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365