Město Znojmo se finančně podílí na soutěžích, které pořádá OSH Znojmo.
Jsou to hra Plamen, Dorost a okresní kolo v Požárním sportu.


Novinky

29.12.2021 11:01

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS za rok 2021 !!! aktualizováno 29.12.2021 !!!

Ke stažení: Zabezpečení valných hromad sborů a okrsků OSH Znojmo za rok 2021.docx (25871) Formulář_k_získávání_přístupu do_evidence SDH.xlsx (11906)   Komentář k tiskopisu hlášení o činnosti SDH za rok 2021 !!! nově doplněno!!! Přehled o majtku, příjmech a výdajích.xls (56...

Celý článek

—————

29.12.2021 07:58

Výcvikový rok 2022

V dostupných přílohách naleznete všechny potřebné dokumenty k Výcvikovému roku 2022. Pravidelná_odborná_příprava_2022.xlsx (46776) Výcvikový_rok_2022.doc (198144)  

Celý článek

—————

23.12.2021 23:11

PF 2022

Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce plné radosti, štěstí, pokoje a pohody v kruhu rodinném, a dále také radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce. Na brzkou shledanou. Václav Kondler, starosta OSH Znojmo    

Celý článek

—————

01.11.2021 23:48

Můj klub 2022 - Jak podat žádost - dotační titul pro SDH s mladými hasiči

Dne 21. října 2021 byl zahájen příjem žádostí o dotace v programu Můj klub 2022, který je určen na podporu sportování dětí a mládeže. Zde je k dispozici interní manuál SH ČMS pro SDH k podání žádosti. Termín pro podání je do 30. listopadu 2022 do 12:00. Kontaktní...

Celý článek

—————

01.11.2021 09:23

Úspěšní absolventi kurzu - GARANT VZDĚLÁVÁNÍ

V Přibyslavi proběhl v termínu od 29. do 31.10.2021 kurz garantů vzdělávání, který zajišťovala ÚORM SH ČMS s lektory: Andrea Dopitová, Jana Trojancová, Jana Urbancová a Petr Kostrůnek. Kurzu se v letošním roce účastnilo 22 vybraných zájemců z řad SDH z celé ČR. OSH Znojmo zdě mělo zastoupení dvěma...

Celý článek

—————

29.10.2021 06:40

Poslední rozloučení se sestrou Jaroslavou Novákovou

V zármutku srdce a s upřímnou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila naše sestra hasička Jaroslava Nováková z Morašic. Poslední rozloučení proběhne v sobotu 30. 10. 2021 v 15.00 hodin v kostele v Morašicích a po té na místním hřbitově. Upřímnou soustrast celé rodině.   Se souhlasem:

Celý článek

—————

12.10.2021 23:48

Výzva MŮJ KLUB 2022 - dotační titul pro SDH s mladými hasiči - aktualizováno 27.10.2021

Výzva Můj klub 2022 Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Příjem žádostí bude probíhat od 21. 10. 2021 od 12:00 do 30. 11. 2021...

Celý článek

—————

12.10.2021 22:46

Ekonomické, účetní a daňové zásady pro SDH

Dne 10. října 2021 proběhlo v Černíně ekonomické školení pro SDH v okr. Znojmo. Děkujeme Ing. Ivanu Jirotovi za vyčerpávající přednášku o vedení účetnictví, hospodářům a starostům za účast a SDH Černín za oragnizační zajištění.    Přikládáme jednotlivé DOKUMENTY:   Metodický...

Celý článek

—————

12.10.2021 21:33

”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2, vydává Organizační zabezpečení pro 48. ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2022 Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Soutěže se...

Celý článek

—————

06.10.2021 10:23

Výsledky BRANNÝ ZÁVOD - MH + DOR, Únanov 2.10.2021

 V sobotu 2. 10. 2021 proběhl branný závod MH + DOR v Únanově.  Děkuji a blahopřeji všem zúčastněným soutěžícím, vedoucím mládeže a všem, kteří s námi spolupracují, zvláštní poděkování patří rozhodčím a SDH Únanovu  za velice pěkný BZ 2021. S pozdravem Mariana Kasalová,...

Celý článek

—————

04.10.2021 04:24

Školení hospodářů (pokladníků) SDH okresu Znojmo -

Připomínáme školení hospodářů (starostů) SDH okresu Znojmo. Jedná se o školení pro následující pětileté období, které zabezpečuje naše ústředí SH ČMS   Vážené hasičky a hasiči, žádám Vás o zajištění účasti hospodářů, příp. starostů SDH na  Školení hospodářů, které se bude konat dne...

Celý článek

—————

29.09.2021 22:01

Branný závod 2021 - OZ + časový harmonogram

Organizační zabezpečení, zkráceně OZ (“ózetko“) a časový harmonogram k BZ hry Plamen, konaného v Únanově dne 2. 10. 2021 naleznete v přiložených odkazech níže: BZ 2021 ÚNANOV časový harmonogram.ods (20287) OZ podzim 2021.doc (329728)   Na prezenci odevzdáte papírovou přihlášku a...

Celý článek

—————

27.09.2021 10:43

Nábor k HZS JMK

Přijímáme nové hasičeHasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje rozšíří od příštího roku své řady o několikdesítek nových hasičů. Mimo jiné i na hasičské stanice ÚO Znojmo. V tétosouvislosti zahajujeme nábor nových příslušníků, kteří budou určeni do výjezdu.Uchazeč musí písemně požádat o...

Celý článek

—————

20.09.2021 20:12

Poděkování SDH Miroslav k 140. výročí založení sboru

SDH Miroslav touto cestou děkuje všem sborům, které se zúčastnily oslav 140 let od založení sboru. Průvodem nás provázelo 45 praporečníků s prapory, kteří celé oslavy obohatili. Zároveň děkujeme i sborům, které zapůjčili techniku k ukázkám. Jsme na Vás pyšní! Děkujeme VV SDH Miroslav

Celý článek

—————


Fotogalerie: Úvod

/album/fotogalerie-uvod1/ig-fb-web-plamen50-bila-jpg/

——————————


Fotogalerie: Úvod

/album/fotogalerie-uvod/vyzbrojna-png/

——————————


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365